gps-speedsurfing
Results of the day
 
1Thomas Karterud25.3

Vekslende N og NNØ, altså ut fra Lysaker eller fra Huk. Veldig gusty. Jeg vekslet mellom 118-liter og 98-liter, men det gikk klart best med 118 pga. varierende vind og vindretning. Kryssende bølger og ganske kaotisk. Spesielt langt ute. Neste gang skal jeg gå ut fra Rolftstangen eller krysse meg opp mot Lysaker i stedet for å seile nede ved Halden brygge. En erfaring rikere.

NEILPRYDE