gps-speedsurfing
Results of the day
 
1Ole Erik Carlson19.67
2Ole Erik Carlson15.97
3Ole Erik Carlson8.92

Wave beach for første gang 

Jem Hall 

Fsw 114 /6.2 I for lite vind 

LOFTSAILS