gps-speedsurfing

 • Max. 2 sec.
 • 20.06knots
Average speed
18.68  ( 19.16 18.84 18.68 18.42 18.33 )
 • 100 m run
 • 19.14knots
 • 250 m run
 • 18.04knots
 • 500 m run
 • 17.82knots
 • Nautical mile
 • 13.51knots
 • 1 hour avg speed
 • 0knots
 • 24 hour
 • 0km
 • Alpha racing
 • 10.5knots
 • Distance
 • 11km
 • Duration
 • 00:28:41
 • Windspeed
 • 13 - 15knots
 • Wind direction
 • W ( 270)

Foiling nr 69.  Nästan rak onshore med mycket vågor. Knäckte 2 lattor i seglet innan jag kom ut till foildjupt vatten och kunde starta. Fortsatte ändå men seglet var inte optimalt. Gick trots detta ganska bra att foila i mycket vågor, upp till 1m. Första gången med max nedåtvinkling av bakvingen, 6,2 grader. Kändes lättare att komma upp i foilning och mindre tryck på bakfoten, på halvvind och slör stabilt med samma tryck på bak- och framfot. Ingen säker försämring av farten trots detta trim. 

Best 500m run

FINISH