gps-speedsurfing
Results of the day
 
1Christian Hilmersen14.01

Stiller meg tvilende til vindstyrken som vindsiden viste (maks 7.5) - slet med å holde seilet.

KA